เคล็ดลับ…สร้างสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง

เคล็ดลับ…สร้างสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง

โรคหัวใจ เป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยไปเป็นจำนวนมากและที่สำคัญคือส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงาน อายุระหว่าง 35-65 ปี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว
จากสถิติของมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ รายงานว่า ทุกๆ 9 นาที มีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 ราย และเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังกลับไปพบว่า อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้นมาก จากผู้ป่วย 100,000 คน มีอัตราการตาย 16 ราย แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 108 ราย


จึงได้มีการรณรงค์ให้ความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกับการรักาทางการแพทย์และจากการศึกษาทำให้เราพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคหัวใจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม

1…ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ประกอบด้วย เพศ อายุ และพันธุกรรม โดยพบว่า

  • เพศชาย จะมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจวายก่อนเพศหญิง 10 ปี
  • เพศหญิง มีอัตราเสียชีวิตภายหลังการเกิดภาวะหัวใจวายร้อยละ 45 มากกว่าเพศชาย ซึ่งมีเพียงร้อยละ 25
  • เมื่ออายุมากกว่า 65 ปี อัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเพิ่มมากขึ้น
  • อัตราการเกิดโรคจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ทุกๆอายุที่เพิ่มขึ้น 10 ปี ในขณะเดียวกันอัตราการตายก็จะสูงขึ้นเช่นกัน
  • พันธุกรรมมีผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ พบว่าผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคหัวใจและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจของคุณจะเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับทุกคน และดำเนินไปพร้อมกับชีวิตเรา แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยบางอย่างที่ควบคุมได้ และส่งผลต่อการเกิดโรคมากกว่าปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เสียอีก

2…ปัจจัยที่ควบคุมได้
ปัจจัยที่ควบคุมได้นี้เป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจมากเป็นพิเศษ พบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่มีญาติพี่น้องป่วย หรือเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ แต่ก็มีอายุมากแล้วและไม่ได้เจ็บป่วยตามไปด้วย ซึ่งมีเคล็ดลับง่ายๆ ในการดูแลหัวใจให้แข็งแรง ดังนี้

รับประทานอาหารให้เหมาะสม เลือกรับประทานผัก ผลไม้ หรือธัญพืชให้มากขึ้น ใช้ไขมันชนิดไม่อิ่มตัวในการประกอบอาหาร เลือกดื่มนม หรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันต่ำ เพิ่มการรับประทานอาหารประเภทปลา ลดการรับประทานอาหารมันๆ เพราะจะทำให้มีการสะสมโคเลสเตอรอลไว้ในเส้นเลือดปริมาณมาก

ออกกำลังกายเป็นประจำ หลายคนมักให้เหตุผลว่า ที่ไม่ออกกำลังกายเพราะไม่มีเวลา หรืออ้วนมากเกินไป จนไม่อยากออกกำลังกาย เราอาจจะออกกำลังกายแบบง่ายๆ ด้วยการเดินวันละครึ่งชั่วโมง เพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักตัว เพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด ลดการสะสมโคเลสเตอรอลในเลือด

ควบคุมน้ำหนัก น้ำหนักตัวที่เกิน ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายหลายประการ รวมทั้งส่งผลต่อการเพิ่มระดับโคเลสเตอรอลในเลือด

ลดความเครียด หาแนวทางผ่อนคลาย เพราะความเครียดในการบ่อนทำลายสุขภาพและเพิ่มอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

ลด ละ เลิก พฤติกรรม เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ การใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น การสูบบุหรี่ ซึ่งทำให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 3 เท่า นอกจากนั้นบุหรี่ยังไปทำให้ระดับโคเลสเตอรอลชนิดดีในกระแสเลือดลดลง

เคล็ดลับง่ายๆ เหล่านี้ ช่วยให้หัวใจแข็งแรงได้ เพียงแต่เราต้อง “เริ่ม” เริ่มรักหัวใจและรักตัวเอง

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*