Tag Archives: ข่าวสร้างสุข

คนไทย กินผักผลไม้น้อย ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่ม

คนไทย กินผักผลไม้น้อย ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่ม

          “กรมอนามัย”กระทรวงสาธารณสุข ห่วงคนไทยกินผักผลไม้น้อย ส่งผลให้ป่วยป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น เร่งกระตุ้นคนไทยกินผักผลไม้ให้เพียงพอ ครบ 5 สี พร้อมย้ำล้างผักและผลไม้ให้สะอาดทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย           ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งความดัน โลหิตสูง เบาหวาน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง สาเหตุหนึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน พฤติกรรมการบริโภค ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจากรายงานการสำรวจ การบริโภคอาหารของประชาชนไทย ในปี 2551-2552 พบว่าสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้คนไทยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงโดยรับ ประทานผักและผลไม้เพียงพอไม่ถึงครึ่ง หรือเพียง ร้อยละ 17.7 ลดลงจากร้อยละ21.9 ในปี 2546-2547 และภาคกลางบริโภคผักน้อยที่สุดร้อยละ 14.45 โดยโรคเรื้อรังที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม 4 โรคสำคัญในรอบ 5 ปี (2549-2553) พบผู้ป่วยกว่า 3 ล้านราย ซึ่งทุกโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันดับหนึ่งคือความดันโลหิตสูง พบผู้ป่วย 1.7 ล้านราย อันดับสอง เบาหวานพบ 8.8 แสนราย อันดับสาม ... Read More »

บารากุอันตราย ย้ำเป็นต้นตอติดยาเสพติด

บารากุอันตราย ย้ำเป็นต้นตอติดยาเสพติด

กทม.ยันบุหรี่ไฟฟ้า บารากุอันตรายย้ำเป็นต้นตอติดยาเสพติด รณรงค์เลิกสูบ    แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติด สำนักอนามัย กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทั้งโรงเรียน สถานพยาบาลในสังกัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ และเป็นต้นแบบ ให้แก่โรงเรียนและสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ โดยต้องทำงาน ในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาการสูบบุหรี่มีการพัฒนารูปแบบหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกที่ผิดและสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแก่ประชาชน จากข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ในปัจจุบันในภาพรวม ระดับประเทศ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ลดลง มีการลดสูบบุหรี่ มากขึ้น แต่สิ่งที่ต้องจับตาคืออายุของผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่เป็น เยาวชนอายุเฉลี่ย 15-18 ปี และส่วนหนึ่งที่มีปัญหาการใช้ สารเสพติดทั้งหมดมีประวัติการสูบบุหรี่ก่อนทั้งนั้น เฉลี่ย เยาวชนเริ่มหัดสูบบุหรี่อายุต่ำกว่า 15 ปี ส่วนหนึ่งมาจากสังคม สถานที่อยู่อาศัยเอื้อต่อการลองสูบบุหรี่ มีผู้สูบบุหรี่ในบ้าน ในชุมชนเป็นแบบอย่าง ที่ผ่านมามีการพัฒนารูปแบบการสูบที่หลากหลาย อาทิ การสูบบุหรี่ไฟฟ้า บารากุ โดยมีการกล่าวอ้างว่าสูบแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัย ไม่มีสารก่อมะเร็ง ดีกว่าสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่ผิด ยืนยันว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ต่างจากการสูบบุหรี่ ซึ่งควรที่จะต้องมีการควบคุมหรือออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์เหล่านี้ “บุหรี่เป็นต้นเหตุและทำลายสุขภาพอย่างร้ายแรง และ เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเอาจริงเอาจังในการรณรงค์ให้ความรู้ตั้งแต่วัยเด็ก เพราะผลสำรวจพบว่า เด็กที่ขอร้องพ่อ-แม่ที่สูบบุหรี่ หรือแสดงออกชัดเจนว่าไม่ชอบเป็นเรื่องผิด เช่น บอกเหม็น ขอให้เลิกสูบ จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วย ... Read More »

กินยาแก้หวัดผิดวิธี ทำเชื้อดื้อยาไม่รู้ตัว

กินยาแก้หวัดผิดวิธี ทำเชื้อดื้อยาไม่รู้ตัว

      อย.ห่วงผู้บริโภคซื้อยาปฏิชีวนะมากินเอง เพื่อรักษาอาการหวัดหน้าฝน ชี้อันตรายโดยไม่จำเป็น แถมทำเชื้อแบคทีเรียดื้อยา แจงโรคหวัดร้อยละ 80 เกิดจากเชื้อไวรัส ขณะที่ยาปฏิชีวนะใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 57 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยเป็นโรคหวัดได้ง่าย โดยจะมีอาการเจ็บคอ น้ำมูกไหล ไอ มีเสมหะ หรืออาจมีไข้ร่วมด้วย และเมื่อมีอาการเหล่านี้ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าจะต้องกินยาปฏิชีวนะ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ประชาชนควรมีความรู้ก่อนว่าอาการหวัดเจ็บคอที่เป็นนั้นมีสาเหตุจากอะไร เนื่องจากส่วนใหญ่ของหวัด การเจ็บคอ ร้อยละ 80 มักเกิดจากเชื้อไวรัส ไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะ มีเพียงส่วนน้อย หรือร้อยละ 20 ที่อาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และอาจจำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะ หากประชาชนไม่รู้ข้อเท็จจริงนี้ และกินยาปฏิชีวนะทุกครั้งที่เป็นหวัดเจ็บคอ เขาจะได้รับยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นบ่อยถึงร้อยละ 80 เลยทีเดียว ทั้งนี้ วิธีการเบื้องต้นในการแยกแยะ ระหว่างการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย คือ หากเป็นหวัดเจ็บคอจากเชื้อไวรัส มักมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ มีเสมหะ เสียงแหบ คันคอ เจ็บคอ หรืออาจมีไข้ร่วมด้วย อาจนานประมาณ 7-14 ... Read More »