Tag Archives: ท้องไม่พร้อม

ดันถุงยางอนามัย ลดโรคติดต่อ-ท้องไม่พร้อม

ดันถุงยางอนามัย ลดโรคติดต่อ-ท้องไม่พร้อม

          ถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือคุมกำเนิดที่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยทัศนคติทางลบเกี่ยวกับการใช้ถุงยางว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อ ไม่เพลิดเพลิน และไม่เป็นธรรมชาติ ปัจจัยดังกล่าวมีผลให้ชายไทยไม่ตั้งใจใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ทำให้ปัจจุบันพบว่าประชาชนเป็นโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น          เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ มหานคร นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวเรื่อง “จัดทำยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558-2565” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ถุงยางเป็นประจำ ในการป้องกันและควบคุมโรค นายแพทย์สมศักดิ์ เผยว่า อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยยังมีปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์และการ ท้องไม่พร้อมเพิ่มสูงขึ้น เกิดจากทัศนคติของคนไทยที่มองว่าคนใช้หรือพกถุงยางอนามัยเป็นคนไม่ดี รวมถึงผู้ใช้เองก็รู้สึกว่าการสวมใส่ถุงยางนั้นไม่เป็นธรรมชาติ ทั้งที่ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญ และยอมรับว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการใช้ถุงยางอนามัย แม้ทางกรมควบคุมโรคจะมีการรณรงค์และให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงหลัก อย่างกลุ่มชายรักชาย กลุ่มอาชีพบริการ รวมไปถึงกลุ่มวัยรุ่น แต่ปริมาณการใช้ถุงยางอนามัยก็ยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร ในช่วง 5 ปีหลังนี้พบว่า ประชาชนเป็นโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว เช่น หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส และเอชไอวี รวมทั้งการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้น ปัญหาทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันเร็วขึ้น แต่ใช้ถุงยางอนามัยเพียง 30-40% ... Read More »

“ท้องวัยเรียน”เหตุเลี้ยงวัยแบเบาะไม่ดี

“ท้องวัยเรียน”เหตุเลี้ยงวัยแบเบาะไม่ดี

          ครูสะท้อนปัญหา เซ็กซ์-ท้องวัยเรียน ต้นเหตุจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในวัยแบเบาะ สร้างความมั่นใจในสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงในเด็กไม่ได้ ทำเด็กขาดความยับยั้งชั่งใจตอนโต ระบุสัญญาณเตือนคือเด็กติดแม่ ติดสิ่งของ ร้องไห้ไม่ยอมเข้าเรียน แนะวิธีแก้ไขแต่ละช่วงชั้น อนุบาลต้องสอนกลิ่นสะอาด ประถมสอนกฎการอยู่ร่วมกัน และมัธยมช่วยให้เด็กค้นพบตัวเอง แนะสอนวิชาชีวิต วิชาชีพ ควบวิชาการ ดึงเด็กออกจากเรื่องเพศ           นางวิมลศรี ศุษิลวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ กล่าวในการอภิปราย “ครูสอนชีวิต สอนอะไร สร้างอะไรในเด็ก” ใน การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ว่า การแก้ปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หากมองเป็นเพียงปัญหาของเด็กและครูมัธยม คนที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาก็จะมีเพียงหยิบมือเดียว แต่ จากการปรึกษาหารือกับนักจิตวิทยาพัฒนาการ วิเคราะห์ออกมาว่า ปัญหาเหล่านี้จริงๆ แล้วเกิดจากหลายสาเหตุปัจจัยที่เริ่มต้นบ่มเพาะมาตั้งแต่วัยแบเบาะ ไม่ใช่วัยกระเตาะที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ นั่นคือจะต้องสร้างให้เด็กช่วงอายุ 1-3 ขวบมีความมั่นใจในสายสัมพันธ์ (Attachment) ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานของการสร้างตัวตนที่แข็งแรงไปตลอดชีวิต       ... Read More »

เผยสถิติแม่วัยรุ่นท้องซ้ำซาก

เผยสถิติแม่วัยรุ่นท้องซ้ำซาก

          เผยแม่วัยรุ่น 880 คน คลอดซ้ำซากถึงท้อง 3 เฉลี่ย 2 วัน มีเด็กคลอดซ้ำ 1 คน นักวิชาการชี้ต้องมีมาตรการช่วยเหลือก่อนแม่วัยรุ่นป่องถึงหลักสองแสนคน เน้น ศธ. ให้ความรู้เรื่องเพศเหมาะสม อย่าปล่อยเด็กค้นเองจากอินเทอร์เน็ต ด้าน สธ. เพิ่มอุปกรณ์ป้องกัน พม. ให้ความช่วยเหลือ           น.ส.ณัฐยา บุญภักดี คณะทำงานเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) ประจำประเทศไทย กล่าวในงานประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 เรื่อง ว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาคู่สังคมไทย ที่น่าห่วงคือมักถูกละทิ้งให้รับปัญหาคนเดียว ทั้งที่ยังขาดวุฒิภาวะ โดยข้อมูลปี 2555 จากการสำรวจข้อมูลการคลอดในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า แม่ วัยรุ่นอายุ ... Read More »

แม่วัยใสคลอดลูก ทุก 4 นาที

แม่วัยใสคลอดลูก ทุก 4 นาที

          กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ เผยแม่วัยใสที่เป็นคนไทยคลอดลูก 1 คน ทุก 4 นาที พบในรอบ 10 ปี มีเด็กหญิงแม่เพิ่ม 3 เท่า ติดอันดับ 5 ของอาเซียน           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ณัฐยา บุญภักดี คณะทำงานเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) ประจำประเทศไทยกล่าวว่าปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆ ที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร จากรายงานสถานการณ์แม่วัยใส ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ UNFPA ล่าสุด เมื่อปี 2555 พบว่า ในวัยรุ่นหญิงไทยอายุระหว่าง 15 – 19 ปี ซึ่งมีอยู่ 2.4 ล้านคน มีอัตราการคลอดลูก 1 คน ในทุก 4 นาที และที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือในช่วง 10 ... Read More »