Tag Archives: สธ.

เฝ้าระวังโรค “เมอร์ส-โควี” กลุ่มกลับแสวงบุญ

เฝ้าระวังโรค “เมอร์ส-โควี” กลุ่มกลับแสวงบุญ

          สธ.เฝ้า ระวังโรคเมอร์ส-โควี หรือโคโรน่า ไวรัสสายพันธุ์ 2012 เน้นกลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศตะวันออกกลาง แนะหลังเดินทางกลับภายใน 14 วัน ถ้ามีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก อาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน ขอให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคนี้           นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ สธ.กำลังเฝ้าระวังโรคเมอร์ส-โควี หรือโคโรน่า ไวรัสสายพันธุ์ 2012 ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทำให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจที่มีอันตรายใกล้เคียงกับโรคซาร์ส มีพื้นที่ระบาดอยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง และบางประเทศในยุโรป แม้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยก็ตาม แต่มีความเสี่ยงอาจพบผู้ติดเชื้อได้จากการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศตะวัน ออกกลาง โดยได้จัดระบบการเฝ้าระวัง 2 ระดับ ได้แก่ 1.ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งในและนอกสังกัด โรงพยาบาลเอกชน เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคนี้ ควบคู่กับโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ให้เคร่งครัดมาตรการป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อเป็นกรณีพิเศษในระดับสูงสุดเช่นเดียวกับการป้องกันโรคซาร์ ส โดยได้จัดทำคู่มือแนวทางการดูแลรักษาการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล แจกให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศแล้ว 2.จัดระบบการเฝ้าระวังในชุมชน โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. และเพิ่ม ... Read More »

เฝ้าระวัง’โรคลิชมาเนีย’

เฝ้าระวัง'โรคลิชมาเนีย'

          สธ.ร่วม 4 ประเทศกวาดล้าง “โรคลิชมาเนีย” ระบุพบในไทยน้อย แต่หากป่วยอาจรุนแรงถึงชีวิต แนะวิธีป้องกันเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงแถบตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ           นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โรค ลิชมาเนีย (Leishmania) หรือโรคคาลา-อาซาร์ (Kala-azar) เป็นโรคประจำถิ่นแถบตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือกว่า 74 ประเทศ เกิดจากแมลงริ้นฝอยทรายกัดและแพร่เชื้อ พบผู้ป่วยปีละ 1.2 ล้านคน เสียชีวิตประมาณ 1,000 คน องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็น 1 ใน 6 โรคเขตร้อนที่ต้องเร่งกวาดล้าง ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ 9 ก.ย. 2557 ที่บังคลาเทศ ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการใน 5 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เนปาล และไทย ... Read More »

แนะวิธีเลือกลูกชิ้นปลาไร้สารเรืองแสง

แนะวิธีเลือกลูกชิ้นปลาไร้สารเรืองแสง

    สธ.แนะวิธีเลือกลูกชิ้นปลาปลอดภัย ไร้สารเรืองแสง เน้นบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท ไม่ฉีกขาด ลูกชิ้นไม่มีเมือกหรือจุดสี ก่อนกินต้องลวกให้สุกเสมอ ย้ำสารเรืองแสงเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หากเป็นชนิดอันตรายทำให้เกิดการติดเชื้อได้ คาดปนเปื้อนจากกระบวนการผลิต นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรณีพบสารเรืองแสงในลูกชิ้นปลาส่วนใหญ่เกิดจากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มซูโดโมแนส (Pseudomonas) มักพบบริเวณส่วนเมือกที่ปกคลุมผิวด้านนอกและด้านในทางเดินอาหารของปลา มีทั้งสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายและไม่อันตราย ซึ่งสาย พันธุ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายจะเป็นกลุ่ม Pseudomonas aeruginosa มีเอนไซม์สลายเม็ดเลือดแดง ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบปัสสาวะ โลหิตเป็นพิษ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบ การติดเชื้อในแผลน้ำร้อนลวก หรือไฟลวก ตาอักเสบ และหนองฝีต่างๆ กลุ่ม ที่สอง คือ กลุ่มวิปริโอ (Vibrio) พบได้ทั่วไปในธรรมชาติโดยเฉพาะผัก ผลไม้ และอาหาร มีทั้งชนิดที่เป็นอันตรายและไม่อันตรายเช่นกัน ซึ่งชนิดที่เป็นอันตรายจะก่อให้เกิดอหิวาตกโรค กระเพาะลำไส้อักเสบ แต่แบคทีเรียชนิดนี้สามารถทำลายได้ด้วยความร้อน 56 องศาเซลเซียส           นพ.ณรงค์ กล่าวว่า การปนเปื้อนของแบคทีเรียอาจเกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ... Read More »