Tag Archives: สสส.

ระวังโรคปอดบวมช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

ระวังโรคปอดบวมช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

          สาธารณสุขอุดรธานี เตือนประชาชนระวังโรคปอดบวม ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงสู่ฤดูหนาว เพราะหากเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว อาจเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ           นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จากรายงานทางระบาดวิทยา ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวมจาก 1 มกราคม – 10 กันยายน 2557 จำนวน 129,307 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 196 ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วยเสียชีวิต 604 ราย สำหรับจังหวัดอุดรธานี จากต้นปีถึงปัจจุบันพบผู้ป่วย 3,191 ราย (อัตราป่วย 20.76 ต่อประชากรแสนคน) ไม่มีรายงานการเสียชีวิต เพื่อป้องกันโรคดังกล่าว ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผัก ผลไม้ ซึ่งเป็นแหล่งอุดมด้วยวิตามินซี จะทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค ควรดื่มน้ำมาก ๆ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ สวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ส่วนเด็กเล็กควรเลี้ยงด้วยนมแม่ เพื่อมีภูมิต้านทานโรค หากเป็นไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการหอบเหนื่อย ... Read More »

‘เครียดสะสม’ เสี่ยงฆ่าตัวตาย

‘เครียดสะสม’ เสี่ยงฆ่าตัวตาย

          ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เผย ปัจจุบันสังคมมีการแข่งขันสูง ประชาชนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพและครอบครัวการพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวลด น้อยลง อาจเกิดความเครียดสะสม นายแพทย์สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าว ว่า จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการแข่งขันสูง ประชาชนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพและครอบครัว ทำให้การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจมีน้อย และการพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง อาจเกิดความเครียดสะสม ไม่สามารถจัดการกับความเครียดในตนเองได้ ที่อาจพัฒนาเป็นภาวะซึมเศร้า ซึ่งหากไม่สามารถหันหน้าไปปรึกษาใครได้ ไม่มีใครเข้าใจและรับฟัง มองไม่เห็นทางออกของปัญหา อาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ไร้คุณค่าในตนเอง มีความคิดฆ่าตัวตายได้ จำเป็นที่คนในครอบครัวและคนรอบข้างต้องช่วยกันดูแล ทั้งนี้การสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงฆ่าตัวตาย บางรายอาจแสดงออกหรือบอกกล่าวให้คนใกล้ชิดรู้ว่าเขากำลังมีปัญหา ขณะที่บางรายมีพฤติกรรมนิ่งเงียบ เซื่องซึมหรือปิดกั้นตัวเอง ไม่พูดคุย มีพฤติกรรมแปลกไปจากเดิม นั้นเป็นสัญญาณอันตรายที่คนใกล้ชิดควรจะต้องรีบเข้าไปดูแลเพื่อป้องกันไม่ ให้เกิดการสูญเสียได้ ดังนั้นหากสังเกตว่าคนใกล้ตัวของท่านมีพฤติกรรมดังกล่าวไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรจะรีบเข้าไปดูแล พูดให้กำลังใจเพื่อให้คลายความกังวล คลายความเศร้า หรือพาไปออกกำลังกายเพื่อคลายความเครียด หากประชาชนประสบปัญหาความ เครียด หรือปัญหาสุขภาพจิต เกิดความกังวลใจ จนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข สามารถมาขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะคอยพูดคุยหรือให้คำแนะนำ เพื่อให้ละความพยายามในการฆ่าตัวตาย และสร้าง กำลังใจเพื่อมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นต่อไป     ที่มา : ... Read More »

“ท้องวัยเรียน”เหตุเลี้ยงวัยแบเบาะไม่ดี

“ท้องวัยเรียน”เหตุเลี้ยงวัยแบเบาะไม่ดี

          ครูสะท้อนปัญหา เซ็กซ์-ท้องวัยเรียน ต้นเหตุจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในวัยแบเบาะ สร้างความมั่นใจในสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงในเด็กไม่ได้ ทำเด็กขาดความยับยั้งชั่งใจตอนโต ระบุสัญญาณเตือนคือเด็กติดแม่ ติดสิ่งของ ร้องไห้ไม่ยอมเข้าเรียน แนะวิธีแก้ไขแต่ละช่วงชั้น อนุบาลต้องสอนกลิ่นสะอาด ประถมสอนกฎการอยู่ร่วมกัน และมัธยมช่วยให้เด็กค้นพบตัวเอง แนะสอนวิชาชีวิต วิชาชีพ ควบวิชาการ ดึงเด็กออกจากเรื่องเพศ           นางวิมลศรี ศุษิลวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ กล่าวในการอภิปราย “ครูสอนชีวิต สอนอะไร สร้างอะไรในเด็ก” ใน การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ว่า การแก้ปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หากมองเป็นเพียงปัญหาของเด็กและครูมัธยม คนที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาก็จะมีเพียงหยิบมือเดียว แต่ จากการปรึกษาหารือกับนักจิตวิทยาพัฒนาการ วิเคราะห์ออกมาว่า ปัญหาเหล่านี้จริงๆ แล้วเกิดจากหลายสาเหตุปัจจัยที่เริ่มต้นบ่มเพาะมาตั้งแต่วัยแบเบาะ ไม่ใช่วัยกระเตาะที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ นั่นคือจะต้องสร้างให้เด็กช่วงอายุ 1-3 ขวบมีความมั่นใจในสายสัมพันธ์ (Attachment) ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานของการสร้างตัวตนที่แข็งแรงไปตลอดชีวิต       ... Read More »

เฝ้าระวัง’โรคลิชมาเนีย’

เฝ้าระวัง'โรคลิชมาเนีย'

          สธ.ร่วม 4 ประเทศกวาดล้าง “โรคลิชมาเนีย” ระบุพบในไทยน้อย แต่หากป่วยอาจรุนแรงถึงชีวิต แนะวิธีป้องกันเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงแถบตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ           นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โรค ลิชมาเนีย (Leishmania) หรือโรคคาลา-อาซาร์ (Kala-azar) เป็นโรคประจำถิ่นแถบตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือกว่า 74 ประเทศ เกิดจากแมลงริ้นฝอยทรายกัดและแพร่เชื้อ พบผู้ป่วยปีละ 1.2 ล้านคน เสียชีวิตประมาณ 1,000 คน องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็น 1 ใน 6 โรคเขตร้อนที่ต้องเร่งกวาดล้าง ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ 9 ก.ย. 2557 ที่บังคลาเทศ ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการใน 5 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เนปาล และไทย ... Read More »

ซื้อเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊ก ระวังอันตราย

ซื้อเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊ก ระวังอันตราย

         อย.เตือนซื้อเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊คเสี่ยงอันตราย ระวังอย่าหลงเชื่อพวกโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทั้งลดสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ กระชับรูขุมขน ตรวจพบสเตียรอยด์เกลื่อน ชี้ทำลายการสร้างคอลลาเจนชั้นผิว ทำผิวหมองคล้ำ ไร้ความชุ่มชื้น เกิดอาการ ผด ผื่น แดงคัน นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิด เผยว่า ปัจจุบันพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางขายเกลื่อนผ่านเฟซบุ๊กเป็นจำนวน มาก และมักมีวัยรุ่นที่เชื่อโฆษณาสรรพคุณสินค้าต่างๆ เหล่านี้ และไปหาซื้อสินค้ามาใช้ ล่าสุดพบมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านทางเฟซบุ๊ก ซึ่งมีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น ลดปัญหาสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ กระชับรูขุมขน ช่วยทำให้ใบหน้าดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นต้น จากการตรวจสอบ พบว่า เป็นยาสเตียรอยด์ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา นพ.บุญชัย กล่าวว่า การใช้ สารสเตียรอยด์ ทาผิว อาจจะทำให้สิวหายเร็ว หน้าขาว หน้าใส ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วทันใจ ในระยะแรกอาจจะใช้ได้ผลดีแต่เมื่อใช้บ่อยครั้งจะเกิดการสะสมอยู่ใต้ผิวหนัง ถึงจะแสดงอาการ อาการของโรคมักจะมีอาการผด ผื่น คัน แดงขึ้นในบริเวณที่ทา ผิวจะดูเหยี่ยวเร็ว เพราะสเตียรอยด์จะเข้าไปทำลายการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิว ทำให้หน้าหมองคล้ำได้ผิวขาดความชุ่มชื้น ดังนั้น ... Read More »

ประโยชน์ที่ดีของ ‘โยคะ’

ประโยชน์ที่ดีของ ‘โยคะ’

          โยคะเป็นการดูแลสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจและฝึกปฏิบัติกันมาก เพราะส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ           ทางเลือกของการออกกำลังกายในทุกวันนี้ มีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเน้นในเรื่องการเผาผลาญไขมันในช่วงเวลาสั้นๆ การวิ่งมาราธอน การเต้นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งก็อยู่ที่แต่ละคนจะเลือกตามความชอบ และเป้าหมายของการออกกำลังกาย กับอีกหนึ่งทางเลือกดีๆ เป็นเรื่องการออกกำลังกายในรูปแบบของการฝึกโยคะ           โยคะเป็นการดูแลสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจและฝึกปฏิบัติกันมาก นอกจากจะเป็นผลดีต่อร่างกายและจิตใจแล้ว ยังมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะต่าง ๆ ที่อยู่ภายในร่างกายอีกด้วย ทั้งยังช่วยให้ข้อต่อต่างๆ ทั่วร่างกายเคลื่อนไหวได้ดี ไม่เกิดการติดขัด สามารถชะลอความเสื่อมของข้อต่อได้ สำหรับด้านจิตใจ การฝึกโยคะช่วยให้ผ่อนคลาย หายเครียด เพราะการปฏิบัติท่าต่างๆ จะเน้นการฝึกจิตให้จดจ่อกับการหายใจเข้าออก ประโยชน์ของโยคะ           1. ดูเด็กลง – เวลาไปคลาสโยคะ เรามักจะเจอแต่คนที่หน้าดูอ่อนกว่าวัยกันทั้งนั้น เหตุผลสำคัญนั้นเป็นเพราะการฝึกโยคะจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ประกอบกับท่วงท่าในการฝึกที่ต้องยืด เหยียด ที่ยิ่งช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวได้มากขึ้นไปอีก เมื่อเลือดไหลเวียนได้ดี ระบบต่างๆ ภายในร่างกายของเราก็ทำงานได้ดีตามไปด้วย นอกจากนั้นยังเน้นเรื่องการกำหนดลมหายใจ ทำให้ออกซิเจนเข้าปอดได้อย่างเต็มที่ ... Read More »

ระวัง! โรคผิวหนังช่วงน้ำท่วม

ระวัง! โรคผิวหนังช่วงน้ำท่วม

          กรมการแพทย์เตือนระวังโรคผิวหนังที่มากับน้ำท่วมส่วนใหญ่พบจากแมลง สัตว์มีพิษกัดต่อยและโรคน้ำกัดเท้าแนะเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำนานๆ          เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 57 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์เปิด เผยว่าขณะนี้หลายจังหวัดกำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วม ส่งผลให้ผู้ประสบภัยต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายด้าน เพราะแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคจะปนเปื้อนมากับกระแสน้ำซึ่งจะพัดพาสิ่ง สกปรก เชื้อโรคของเสียต่างๆ สารเคมีกระจายเป็นวงกว้าง ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ส่งผลให้สัตว์และแมลงออกจากรังมาอาศัยอยู่บริเวณต่างๆพาหะนำโรคต่างๆ เจริญเติบโตได้ดี แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว จึงมีโอกาสเกิดโรคระบาดได้ง่าย ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น โรคท้องร่วงจากการติดเชื้อจากอาหารเป็นพิษ โรคเล็บโตสไปโรสิส (หรือโรคฉี่หนู) และที่สำคัญคือโรคผิวหนังที่เกิดจากการประสบภัยน้ำท่วมได้แก่โรคผิวหนังจาก การสัมผัสกับสารเคมีสิ่งสกปรก หรือติดเชื้อที่ผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราหรือหนอนพยาธิ โรคผิวหนังจากแมลง สัตว์มีพิษกัดต่อย นอกจากจะทำให้ได้รับอันตรายจากการถูกกัดต่อยแล้ว ในภายหลังหากได้รับเชื้อโรคเข้าไปด้วยอาจทำให้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก มาลาเรีย ไข้สมองอักเสบ หรือติดเชื้อในกระแสเลือดได้ และโรคน้ำกัดเท้า เมื่อเดินย่ำน้ำบ่อยๆ หรือยืนแช่น้ำนานๆ จะทำให้เท้าเปื่อย โดยเฉพาะบริเวณซอกเท้าซึ่งบริเวณผิวหนังที่เปื่อยนี้ เป็นจุดอ่อนทำให้เชื้อโรคที่มากับน้ำเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ ควรระมัดระวังเมื่อเดินลุยน้ำเพราะอาจถูกของมีคมทิ่ม ตำ ทำให้เกิดบาดแผลและติดเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งเชื้อบาดทะยักตามมาได้ เมื่อประสบเหตุดังกล่าวควรไปทำแผลที่หน่วยบริการสาธารณสุขทันที และถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเชื้อบาดทะยักมาก่อน ควรปรึกษาแพทย์ทันที สำหรับการดูแลผิวหนังสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ควรหลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำนานๆหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูตกัน ... Read More »

ปรับโฉม“สุขาวัด”ยับยั้งเชื้อโรค

ปรับโฉม“สุขาวัด”ยับยั้งเชื้อโรค

          “กรมอนามัย” ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายองค์กร ส่งมอบส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.น่าน กระตุ้นสามเณรใช้ส้วมสะอาดมาตรฐาน HAS           ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยในโครงการ สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2557-2558 ณ โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ว่า กรมอนามัยได้จัดทำโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2557-2558 เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ภายใต้การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างและปรับปรุงส้วมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะส้วมโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ... Read More »

แนะวิธีเลือกลูกชิ้นปลาไร้สารเรืองแสง

แนะวิธีเลือกลูกชิ้นปลาไร้สารเรืองแสง

    สธ.แนะวิธีเลือกลูกชิ้นปลาปลอดภัย ไร้สารเรืองแสง เน้นบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท ไม่ฉีกขาด ลูกชิ้นไม่มีเมือกหรือจุดสี ก่อนกินต้องลวกให้สุกเสมอ ย้ำสารเรืองแสงเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หากเป็นชนิดอันตรายทำให้เกิดการติดเชื้อได้ คาดปนเปื้อนจากกระบวนการผลิต นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรณีพบสารเรืองแสงในลูกชิ้นปลาส่วนใหญ่เกิดจากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มซูโดโมแนส (Pseudomonas) มักพบบริเวณส่วนเมือกที่ปกคลุมผิวด้านนอกและด้านในทางเดินอาหารของปลา มีทั้งสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายและไม่อันตราย ซึ่งสาย พันธุ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายจะเป็นกลุ่ม Pseudomonas aeruginosa มีเอนไซม์สลายเม็ดเลือดแดง ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบปัสสาวะ โลหิตเป็นพิษ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบ การติดเชื้อในแผลน้ำร้อนลวก หรือไฟลวก ตาอักเสบ และหนองฝีต่างๆ กลุ่ม ที่สอง คือ กลุ่มวิปริโอ (Vibrio) พบได้ทั่วไปในธรรมชาติโดยเฉพาะผัก ผลไม้ และอาหาร มีทั้งชนิดที่เป็นอันตรายและไม่อันตรายเช่นกัน ซึ่งชนิดที่เป็นอันตรายจะก่อให้เกิดอหิวาตกโรค กระเพาะลำไส้อักเสบ แต่แบคทีเรียชนิดนี้สามารถทำลายได้ด้วยความร้อน 56 องศาเซลเซียส           นพ.ณรงค์ กล่าวว่า การปนเปื้อนของแบคทีเรียอาจเกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ... Read More »

เผยสถิติแม่วัยรุ่นท้องซ้ำซาก

เผยสถิติแม่วัยรุ่นท้องซ้ำซาก

          เผยแม่วัยรุ่น 880 คน คลอดซ้ำซากถึงท้อง 3 เฉลี่ย 2 วัน มีเด็กคลอดซ้ำ 1 คน นักวิชาการชี้ต้องมีมาตรการช่วยเหลือก่อนแม่วัยรุ่นป่องถึงหลักสองแสนคน เน้น ศธ. ให้ความรู้เรื่องเพศเหมาะสม อย่าปล่อยเด็กค้นเองจากอินเทอร์เน็ต ด้าน สธ. เพิ่มอุปกรณ์ป้องกัน พม. ให้ความช่วยเหลือ           น.ส.ณัฐยา บุญภักดี คณะทำงานเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) ประจำประเทศไทย กล่าวในงานประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 เรื่อง ว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาคู่สังคมไทย ที่น่าห่วงคือมักถูกละทิ้งให้รับปัญหาคนเดียว ทั้งที่ยังขาดวุฒิภาวะ โดยข้อมูลปี 2555 จากการสำรวจข้อมูลการคลอดในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า แม่ วัยรุ่นอายุ ... Read More »