Tag Archives: โรคปอดบวม

อันตรายโรคปอดบวมช่วงหน้าหนาว

อันตรายโรคปอดบวมช่วงหน้าหนาว

          สธ.เผย 10 เดือนปีนี้ปอดบวมคร่าชีวิตคนไทยกว่า 700 คน ป่วย1.59แสน แนะรักษาร่างกายให้อบอุ่นและออกกำลังกายสม่ำเสมอ           นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว ว่า ขณะนี้อากาศหนาวเย็น ประชาชนอาจป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจมากขึ้น โรคที่เป็นห่วงและมักพบมากขึ้นในฤดูหนาวคือโรคปอดบวม ซึ่งเกิดได้ทั้งจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย จากรายงาน ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในรอบ 10 เดือนปี 2557 นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 ตุลาคม ทั่วประเทศมีประชาชนป่วยเป็นโรคปอดบวม 159,574 ราย กลุ่ม ที่พบว่าป่วยสูงที่สุดคือ กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี 47,931 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 ของผู้ป่วยทั้งหมด รองลงมาพบในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 1 ปี 17,193 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 753 ... Read More »

หน้าฝน ระวัง “ปอดบวม”

หน้าฝน ระวัง “ปอดบวม”

สคร. 12 สงขลา เตือนระวัง “ปอดบวม” และโรคที่มากับน้ำท่วม           ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิด เผยว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและมักมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นช่วงๆ ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำขังในพื้นที่ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศดังกล่าว เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภัยสุขภาพหลายชนิด ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว กรมควบคุมโรคจึงออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม หนึ่งในนั้นคือโรคปอดบวม โรคปอดบวม เกิดจากเชื้อได้หลายชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส หรือสำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในปอด ทำให้มีการอักเสบของปอด ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหากมีการสำลักน้ำ หรือสิ่งสกปรกต่างๆ เข้าไปในปอด ก็มีโอกาสเป็นโรคปอดบวมได้ การติดต่อของโรคปอดบวมสามารถติดต่อได้โดยการหายใจเอาเชื้อโรคในอากาศเข้าไป หรือจากการคลุกคลีกับผู้ป่วยเมื่อ ไอ จาม หรือหายใจรดกันหรือในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ อ่อนแอ พิการ มักพบเกิดจากการสำลักเอาเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ปกติในจมูกและลำคอเข้าไปใน ปอด ส่วนอาการของโรคปอดบวม ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไอมาก หายใจหอบและเร็ว ถ้าเป็นมากจะหายใจหอบเหนื่อยจนเห็นชายโครงบุ๋ม เล็บมือ เล็บเท้า ริมฝีปากซีด หรือเขียวคล้ำ กระสับกระส่าย หรือซึม เมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคปอดบวม ต้องรีบพบแพทย์ทันที โรคแทรกซ้อน ที่อาจเกิดได้หากไมได้รับการรักษาที่เหมาะสม เช่น น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ... Read More »